Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  N. Saimono spektaklio „Šaunieji vyrukai“ premjera

N. Saimonas. „Šaunieji vyrukai“. Lyrinė komedija. Iš anglų k. vertė N. Chijenienė. Rež. O. Kesminas, dail. R. Kriščiūnaitė, komp. A. Kučinskas, videoprojektas – A. Kriščiūno. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
Vilis Klarkas – A. Bružas, J. Meškauskas; Alenas Lujisas – R. Karvelis, J. Kavaliauskas; Benas Silvermanas – A. Vozbutas, A. Rūkas; Ada – R. Garuolytė, Medicinos seselė – G. Vaisietaitė; Slaugė – A. Gregorauskaitė; Televizijos režisierius – V. Noreika; Operatorius – M. Jusčius.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.