Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  N. Gogolio spektaklio „Nosis“ premjera

N. Gogolis. „Nosis“. 2 dalių spektaklis. Insc. aut. E. Nekrošius, J. Kunčinas. Rež. E. Nekrošius, dail. N. Gultiajeva, komp. A. Martinaitis, rež. pad. I. Krikščionaitytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Nikolajus Vasiljevičius Gogolis – R. Vilkaitis; Majoras Kovaliovas – V. Bagdonas; Nosis (Falas) – K. Smoriginas; Daktaras (Velnias) – P. Budrys; Barzdaskutys, Karalius Lyras, Redaktorius, Teismo pirmininkas ir I oficiantas – G. Girdvainis; Senė – I. Dapkūnaitė, D. Kuodytė; Balta mergaitė, Kordelija ir I balerina – D. Brenciūtė, I. Dapkūnaitė; A. G. Podtočina ir III balerina – D. Brenciūtė, I. Kartašova; I. T. Čechtariova, Regana ir II balerina – D. Storyk; Gonerilė ir IV balerina – D. Kuodytė; Dama iš šiukšlių konteinerio ir Balta moteris (Madona) – J. Matekonytė; Čigonė – K. Kazlauskaitė, E. Pleškytė; Šventikas – J. Jaruševičius, D. Mertinas, S. Sipaitis; Redaktoriaus padėjėjas ir Teismo tarnautojas – S. Bareikis; Prižiūrėtojas ir II oficiantas – J. Pocius; Masinėse scenose – D. Brenciūtė, B. Didžgalvytė, P. Keblikas, I. Krikščionaitytė, D. Mertinas, S. Sipaitis, V. Taukinaitis, G. Žalėnas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.