Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  šarvinė kurpė

Pėdą dengiantis šarvinis batas, plokštinių šarvų dalis, paprastai iš metalo plokščių ir juostų. Kurpės buvo svarbios raitiems riteriams, kadangi kirstynėse pėdos būdavo patogiai pasiekiamos pėstininkų atakoms.

Termino šaltinis (-iai):

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“,http://www.aruodai.lt/ (žiūrėta 2010 07 15).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Sabatonas (žiūrėta 2010 07 15).

Šalutiniai terminai

sabatonas lietuvių kalba

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Sabatonas (žiūrėta 2010 07 15).

Termino atitikmuo užsienio kalba

sabaton anglų kalba

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Sabatonas (žiūrėta 2010 07 15).