Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  SACD kompaktinis diskas

Kompaktinis diskas SACD(Super Audio CD) yra tik aukštos kokybės garso įrašų skaitymui skirtas optinis diskas.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Wikipedia, the Free Encyclopedia,http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Audio_CD (žiūrėta 2011 09 06).

Šalutiniai terminai

SACD lietuvių kalba