Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Nočia

Kaimas dab. Baltarusijoje, netoli Lietuvos ir Baltarusijos sienos. Tarpukariu priklausė Lenkijai. 

Šalutiniai terminai

Nočios k.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Нача baltarusių kalba
Nacza lenkų kalba