Petras Jurgėla

Vardas Petras
Pavardė Jurgėla
Profesija visuomenės veikėjas, publicistas
Gimimo data 1901 m.

Išsami biografija

JAV lietuvių visuomenės veikėjas, publicistas. Gimė 1901 m. rugsėjo 30 d. Džersi Sityje, mirė 1992 m. vasario 19 d. Elensvilyje, Niujorko valstija. Konstantino Rudamino Jurgėlos brolis. 1919 m. baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje. 1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris. Baigęs Karo mokyklą iki 1930 m. tarnavo kariuomenėje, 1925–1930 m. kariuomenės štabo skyriaus redaktorius, kalbos taisytojas, vertėjas. 1927 m. kapitonas. 1923 m. žurnalo „Skautas“ redaktorius. 1931 m. grįžo į JAV. 1931–1932 m. dirbo laikraštyje „Draugas“, 1937–1938 m. laikraščio „Vienybė“ redakcijoje. 1933–1935 m. lietuvių mokyklos Čikagoje vedėjas. 1933–1937 m. Amerikos lietuvių legiono vado padėjėjas, inspektorius. 1936 m. leido ir redagavo žurnalą „Tauta“ (išėjo 4 numeriai).  Nuo 1915 m. reiškėsi skautų veikloje, kūrė lietuviškus terminus, įstatus, parašė vadovėlių, knygų. 1932–1935 m. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą komiteto sekretorius ir propaguotojas. 1933–1936 m. Dalyvavo Amerikos lietuvių sąjungos veikloje, Amerikos lietuvių tarybos sekretorius, 1936–1939 m. vicepirmininkas. 1941 m. Tautos fondo sekretorius, laikraščio „Lietuvos aidas“ korespondentas JAV.  Suredagavo leidinį „Kauno karo komendantūra“ (1929 m.) ir J. Bačiūno knygelę apie A. Olšauską (1934 m.).
1918 m. Vytauto gimnazijoje įvyko ateitininkų susirinkimas, kuriame P. Jurgelevičius skaitė paskaitą apie skautus. Po šios paskaitos 2 mergaitės ir 10 berniukų susibūrė į skiltį. Skautiška šeima augo ir 1918 m. lapkričio 1 d. gimnazijos salėje įvyko Vilniaus lietuvių skautų ir skaučių draugovės pirmoji sueiga. Ši data yra laikoma oficialia skautų veiklos Lietuvoje pradžia.
Bibliografija:
    „Piliečių auklėjimo mokykla – skautybė“, 1920 m.
    „Lietuvos ateitis“, 1925 m.
    „Skautystė“, 1927 m.
    „Skautų vadovas“, d. l, 1929 m.
    „Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas“, 1935 m.
    „Lietuviškoji skautija“, 1975 m.
    „Generolas Povilas Plechavičius“, d. l, 1978 m., su P. Jurkumi.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Petras Jurgelevičius

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 9.