Bronius Juodelis

Vardas Bronius
Pavardė Juodelis
Profesija ekonomistas
Gimimo data 1924 m.

Išsami biografija

Ekonomistas, pedagogas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukė į Vokietiją. Kempteno karo pabėgėlių stovykloje baigė lietuvišką gimnaziją, redagavo skautų leidinius. 1949 m. persikėlė į JAV. 1955 m. baigė Ilinojaus universitetą (ekonomiką), vėliau studijavo De Paulio universitete Čikagoje. 1965 m. baigė Jungtinių Amerikos Valstijų aukštąją skautų vadovų mokyklą. 1969–1972 m. dirbo Čikagos Švietimo tarybos koordinatoriumi, asistentu. 1972 m. baigė Šiaurės Rytų universitetą (Ilinojaus valstija). 1972–1974 m. Lemonto lituanistinės mokyklos mokytojas. 1973–1992 m. dėstė Čikagos aukštesniojoje komercijos mokykloje. Nuo 1974 m. dėstė Pedagoginiame lituanistikos institute, Pedagogikos skyriaus vedėjas. JAV lietuvių bendruomenės veikėjas, 1976–1980 m. Švietimo tarybos pirmininkas, 1985–1989 m. Krašto valdybos vicepirmininkas finansams. Lietuvių tautinių šokių festivalių korporacijos steigėjas (1976). 1990–1995 m. Lituanistikos tyrimo ir studijų centro vicepirmininkas. Nuo 1993 m. fondo Draugas direktorių tarybos pirmininkas. Išleido knygą „Kelionė į nežinią“ (1993). 2003 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 9.