Paieškos kriterijai:

 • Metai nuo: 1
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Italų gamybos žvalgybinis lėktuvas SVA-10 Lietuvos kariniame aerodrome

  Italų gamybos žvalgybinis lėktuvas SVA-10 Lietuvos kariniame aerodrome, 1923 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Žvalgybinis lėktuvas SVA-10, stovintis Kauno aerodrome, nufotografuotas iš šono. Ant lėktuvo sparnų ir posūkio vairo matyti Lietuvos karo aviacijos ženklai - balti su juodais apvedžiojimais vyčio kryžiai. Už kairiojo apatinio sparno, prisišliejęs prie lėktuvo liemens stovi karo lakūnas, eskadrilės vadas V.Šenbergas. Šis lėktuvas jam asmeniškai priskirtas. Horizonte už lėktuvo matyti dirižablio angaras. Fotografija yra iš J. Dobkevičiui priklausiusio albumo.

 • Lietuvos karo aviacijos 1-os Oro eskadrilės lėktuvai lauko aerodrome manevrų metu

  Lietuvos karo aviacijos 1-os Oro eskadrilės lėktuvai lauko aerodrome manevrų metu, 1922 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Nuotraukoje iš kairės į dešinę išrikiuoti lėktuvai: 1.Halb. CL.IV; 2.Halb. CL.IV; 3. Alb.C.III; 4. Alb. C.III; 5.Halb. CL.IV; 6.Halb. CL.IV. Fotografija yra iš J. Dobkevičiui priklausiusio albumo.

 • 1-os Oro eskadrilės personalas ir lėktuvai manevruose

  1-os Oro eskadrilės personalas ir lėktuvai manevruose, 1922 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Nuotraukoje iš dešinės į kairę išrikiuoti lėktuvai: 1.Halb. CL.IV; 2.Halb. CL.IV; 3. Halb.C.V; 4. Halb. C.V; 5.Alb. C.III; 6.Alb. C.III. Fotografija yra iš J. Dobkevičiui priklausiusio albumo.

 • Pirmosios Oro eskadrilės lakūnai per manevrus poilsio metu

  Pirmosios Oro eskadrilės lakūnai per manevrus poilsio metu, 1922 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Nuotraukoje iš dešinės į kairę: 2.B.Kraucevičius; 4. L.Peseckas; 5. A.Gustaitis; 6. V.Švitris; 8. J.Mikėnas; 10. S.Stanaitis; 11.A.Gavelis; 12. T.Šakmanas; 16. J.Dobkevičius. Fotografija yra iš J. Dobkevičiui priklausiusio albumo.

 • Pirmosios Oro eskadrilės lėktuvai ir personalas lauko aerodrome manevrų metu

  Pirmosios Oro eskadrilės lėktuvai ir personalas lauko aerodrome manevrų metu, 1922 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Nuotraukoje iš dešinės į kairę sustatyti lėktuvai: 1.Halb. CL.IV; 2.Halb. CL.IV; 3. Alb.C.III; 4. Alb. C.III; 5.Halb.C.V; 6.Halb.C.V. Fotografija yra iš J. Dobkevičiui priklausiusio albumo.

 • Pirmosios Oro eskadrilės lakūnai prie lėktuvo Halb. C.V manevrų metu

  Pirmosios Oro eskadrilės lakūnai prie lėktuvo Halb. C.V manevrų metu, 1922 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Iš dešinės į kairę (stovintieji prieš lėktuvą): 1. L.Peseckas; 2.B.Kraucevičius; 3. M.Mačiokas; 4. A.Gustaitis; 5. L.Šliužinskas; 6. V.Firontas (aukščiau palipęs); 7. neatpažintas (stovintis žemiau); 8. S.Tumas; 9. J.Mikėnas (aukštai, prie propelerio); 10. neatpažintas; 11. neatpažintas; 12. A.Gavelis; 13. V.Reimontas; 14. neatpažintas karys. Fotografija yra iš J. Dobkevičiui priklausiusio albumo.

 • Pirmosios Oro eskadrilės lakūnai poilsiauja manevrų metu

  Pirmosios Oro eskadrilės lakūnai poilsiauja manevrų metu, 1922 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Nuotraukoje iš kairės į dešinę: 1. L.Šliužinskas; 2. L.Peseckas; 3. J.Mikėnas; 4. B.Kraucevičius; 5. A.Gavelis; 6.A.Gustaitis; 7.V.Firontas (žemiau sėdintis); 8. neatpažintas (aukščiau sėdintis); 9. M.Mačiokas; 10. V.Reimontas; 11. neatpažintas; 12.S.Tumas. Antrame plane stovi 6 neatpažinti asmenys. Fotografija yra iš J. Dobkevičiui priklausiusio albumo.

 • Dimisijos aviacijos pulkininko Č.Januškevičiaus portretinė mėgėjiška nuotrauka

  Dimisijos aviacijos pulkininko Č.Januškevičiaus portretinė mėgėjiška nuotrauka, 1995-05-04

  Nežinomas fotografas

  Dimisijos aviacijos pulkininkas Česlovas Januškevičius nufotografuotas iš priekio iki krūtinės. Jis apsirengęs mėlynais, tamsiomis juostelėmis pamargintais marškiniais, be kaklaraiščio.Č.Januškevičiaus veidas, o taip pat žvilgsnis apie 10 laipsnių kampu nukreiptas į kairę. Č.Januškevičiaus žili plaukai sušukuoti į viršų. Nuotraukos fone už Č.Januškevičiaus matyti mozaikinis, stilizuotas Vyties atvaizdas.

 • Buvusio Lietuvos karo aviacijos lakūno pulkininko Č.Januškevičiaus portretinė mėgėjiška nuotrauka

  Buvusio Lietuvos karo aviacijos lakūno pulkininko Č.Januškevičiaus portretinė mėgėjiška nuotrauka, 1995-05-04

  Nežinomas fotografas

  Dimisijos aviacijos pulkininkas Česlovas Januškevičius nufotografuotas iš priekio, žemiau krūtinės. Jis apsivilkęs mėlynais, tamsiomis juostelėmis pamargintais marškiniais. Č.Januškevičiaus žili plaukai sušukuoti į viršų. Fone, už Č.Januškevičiaus matyti namo prieangio skliautai, durys, sienų detalės.

 • Lietuvos karo aviacijos 1-os eskadrilės vyr.ltn. Č.Januškevičius prie naikintuvo LETOV Š20

  Lietuvos karo aviacijos 1-os eskadrilės vyr.ltn. Č.Januškevičius prie naikintuvo LETOV Š20, 1925 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Vyr.ltn. Č.Januškevičius nufotografuotas pilnu ūgiu iš priekio, bestovįs atsirėmęs į naikintuvo Š20 kairįjį sparną. Galvą laiko šiek tiek pasukęs dešinėn. Č.Jauškevičius apsirengęs lakūno karininko uniforma. Munduro apykaklė stačia, uždara, prie apykaklės susęgimo - dekoratyviniai trikampiai, ant antpečių - aviacinio dalinio trafaretas - numeris žymįs eskadrilę ir dvi trikampės žvaigždutės, pažyminčios vyr.ltn.laipsnį. Lėktuvas Š20.57 nufotografuotas pusiau iš šono, pusiau iš paskos. Jo kryptis - iš dešinės kairėn. Ant lėktuvo kairiojo borto tamsios kamufliažo dėmės yra užrašyta: „Š20.57“ ir toliau, už lakūno kabinos, uždažyta aplink liemenį tamsi juosta. Ši juosta - asmeninis Č.Januškevičiaus ženklas. Fone už lėktuvo matyti medinis pastatas - aviacijos ginklinė. Nuotraukos antroje pusėje pieštuku užrašyta: „Januškevičiaus“.

 • Karo lakūnas vyr.ltn. Č.Januškevičius lėktuve - naikintuve „LETOV“ Š20 pasiruošęs skristi

  Karo lakūnas vyr.ltn. Č.Januškevičius lėktuve - naikintuve „LETOV“ Š20 pasiruošęs skristi, 1925 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Č.Januškevičius nufotografuotas besėdįs lėktuvo Š20 (Šmoliko) atviroje kabinoje, matyti tik jo veidas ir galva pridengta pošalmiu ir taip pat skridimo akiniais, esančiais ant kaktos. Lėktuvas Š20.57 nufotografuotas stambiu planu iš šono ir matyti jo liemens kairysis bortas su užrašu: „Š20.57“.Taip pat matoma uždažyta tamsi juosta juosianti lėktuvo liemenį, posūkio vairas su uždažytu ant jo Vyčio kryžiumi (balta spalva). Fone už lėktuvo matyti Linksmadvario angaras ir lėktuvo SVA-10 kairieji sparnai.

 • Karo lakūnas vyr.ltn. Č.Januškevičius ir mechanikai prie remontuojamo naikintuvo „LETOV“ Š20

  Karo lakūnas vyr.ltn. Č.Januškevičius ir mechanikai prie remontuojamo naikintuvo „LETOV“ Š20, 1925 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Č.Januškevičius nufotografuotas pilnu ūgiu, pasisukęs 45 laipsnių kampu kairėn, bestovįs lėktuvo „LETOV“ Š20 (Šmolik) priekyje; jis vilki baltais marškiniais, kariškomis uniforminėmis kelnėmis, specialiais batais. Lėktuvui Š20.57 nuimtas propelerio ir variklio apsauginės skardos. Prie Januškevičiaus  „Šmoliko“ triūsia penki mechanikai-motoristai. Nuotraukos antroje pusėje pieštuku užrašyta: „Pažvelki į Česlovą iš 40 metų / perspektyvos / J.P.“

 • Rodomi įrašai nuo 7849 iki 7860
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 673