Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Prezidentas Antanas Smetona, brigados generolas Stasys Raštikis prie Kazio Smetonos karsto

  Prezidentas Antanas Smetona, brigados generolas Stasys Raštikis prie Kazio Smetonos karsto, 1938-04-27

  Julius Miežlaiškis

  Fotografijoje yra užfiksuotas gedulingas momentas – šermenys. Kauno karo aviacijos angare yra nufotografuotas karstas. Laidojamas 1938-04-27 su italų naikintuvu „Fiat CR.20“ žuvęs Lietuvos karo aviacijos lakūnas Kazimieras Smetona (prezidento A. Smetonos sūnėnas). Prie karsto matosi degančios žvakės, už karsto – sėdi Lietuvos respublikos prezidentas Antanas Smetona ir laikinai einantis krašto apsaugos ministro pareigas kariuomenės vadas brigados generolas Stasys Raštikis. Kairėje fotografijos pusėje prie įėjimo į angarą matosi daug žmonių, pakabintas vainikas. Antrame plane – italų naikintuvas „Fiat CR.20“, angaro sienos, užrašas „Smetona“. Lakūnas yra palaidotas Ukmergės raj. Užulėnio gyvenvietės kapinėse. Nugarinėje fotografijos pusėje yra violetinės spalvos J. Miežlaiškio spaudas ir tekstas užrašytas paprastu pieštuku. Blizgi su kraštiniais laukeliais ir lygiai apkirptais kraštais fotografija yra atspausdinta ant standaus balto fotografinio popieriaus

 • Lakūnas Juozas Dambrava ant naikintuvo „Dewoitine D-501“ sparno

  Lakūnas Juozas Dambrava ant naikintuvo „Dewoitine D-501“ sparno, 1938 m.

  Nežinomas autorius

  Kauno aerodromo lauke iš kairės pusės yra nufotografuotas Lietuvos karo lakūnas puskarininkis Juozas Dambrava. Lakūnas su lakūniška apranga ir parašiutu sėdi ant prancūzų naikintuvo „D.501L“ kairiojo sparno priekinės briaunos. Lietuvos karo aviacija turėjo 14 „D.501L“ (L–pagaminta Lietuvai). Šiais nakintuvais buvo apginkluota I-oji karo aviacijos eskadrilė. Antrame plane matosi VDU fizikos-chemijos fakulteto rūmai, aerostotis, angarai. Matinė su kraštiniais laukeliais ir lygiai apkirptais kraštais fotografija yra atspausdinta ant balto standaus popieriaus

 • Pirmosios Oro eskadrilės lakūnai prie lėktuvo Halb. C.V manevrų metu

  Pirmosios Oro eskadrilės lakūnai prie lėktuvo Halb. C.V manevrų metu, 1922 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Iš dešinės į kairę (stovintieji prieš lėktuvą): 1. L.Peseckas; 2.B.Kraucevičius; 3. M.Mačiokas; 4. A.Gustaitis; 5. L.Šliužinskas; 6. V.Firontas (aukščiau palipęs); 7. neatpažintas (stovintis žemiau); 8. S.Tumas; 9. J.Mikėnas (aukštai, prie propelerio); 10. neatpažintas; 11. neatpažintas; 12. A.Gavelis; 13. V.Reimontas; 14. neatpažintas karys. Fotografija yra iš J. Dobkevičiui priklausiusio albumo.

 • Pirmosios Oro eskadrilės lakūnai poilsiauja manevrų metu

  Pirmosios Oro eskadrilės lakūnai poilsiauja manevrų metu, 1922 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Nuotraukoje iš kairės į dešinę: 1. L.Šliužinskas; 2. L.Peseckas; 3. J.Mikėnas; 4. B.Kraucevičius; 5. A.Gavelis; 6.A.Gustaitis; 7.V.Firontas (žemiau sėdintis); 8. neatpažintas (aukščiau sėdintis); 9. M.Mačiokas; 10. V.Reimontas; 11. neatpažintas; 12.S.Tumas. Antrame plane stovi 6 neatpažinti asmenys. Fotografija yra iš J. Dobkevičiui priklausiusio albumo.

 • Dimisijos aviacijos pulkininko Č.Januškevičiaus portretinė mėgėjiška nuotrauka

  Dimisijos aviacijos pulkininko Č.Januškevičiaus portretinė mėgėjiška nuotrauka, 1995-05-04

  Nežinomas fotografas

  Dimisijos aviacijos pulkininkas Česlovas Januškevičius nufotografuotas iš priekio iki krūtinės. Jis apsirengęs mėlynais, tamsiomis juostelėmis pamargintais marškiniais, be kaklaraiščio.Č.Januškevičiaus veidas, o taip pat žvilgsnis apie 10 laipsnių kampu nukreiptas į kairę. Č.Januškevičiaus žili plaukai sušukuoti į viršų. Nuotraukos fone už Č.Januškevičiaus matyti mozaikinis, stilizuotas Vyties atvaizdas.

 • Buvusio Lietuvos karo aviacijos lakūno pulkininko Č.Januškevičiaus portretinė mėgėjiška nuotrauka

  Buvusio Lietuvos karo aviacijos lakūno pulkininko Č.Januškevičiaus portretinė mėgėjiška nuotrauka, 1995-05-04

  Nežinomas fotografas

  Dimisijos aviacijos pulkininkas Česlovas Januškevičius nufotografuotas iš priekio, žemiau krūtinės. Jis apsivilkęs mėlynais, tamsiomis juostelėmis pamargintais marškiniais. Č.Januškevičiaus žili plaukai sušukuoti į viršų. Fone, už Č.Januškevičiaus matyti namo prieangio skliautai, durys, sienų detalės.

 • Lietuvos karo aviacijos 1-os eskadrilės vyr.ltn. Č.Januškevičius prie naikintuvo LETOV Š20

  Lietuvos karo aviacijos 1-os eskadrilės vyr.ltn. Č.Januškevičius prie naikintuvo LETOV Š20, 1925 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Vyr.ltn. Č.Januškevičius nufotografuotas pilnu ūgiu iš priekio, bestovįs atsirėmęs į naikintuvo Š20 kairįjį sparną. Galvą laiko šiek tiek pasukęs dešinėn. Č.Jauškevičius apsirengęs lakūno karininko uniforma. Munduro apykaklė stačia, uždara, prie apykaklės susęgimo - dekoratyviniai trikampiai, ant antpečių - aviacinio dalinio trafaretas - numeris žymįs eskadrilę ir dvi trikampės žvaigždutės, pažyminčios vyr.ltn.laipsnį. Lėktuvas Š20.57 nufotografuotas pusiau iš šono, pusiau iš paskos. Jo kryptis - iš dešinės kairėn. Ant lėktuvo kairiojo borto tamsios kamufliažo dėmės yra užrašyta: „Š20.57“ ir toliau, už lakūno kabinos, uždažyta aplink liemenį tamsi juosta. Ši juosta - asmeninis Č.Januškevičiaus ženklas. Fone už lėktuvo matyti medinis pastatas - aviacijos ginklinė. Nuotraukos antroje pusėje pieštuku užrašyta: „Januškevičiaus“.

 • Karo lakūnas vyr.ltn. Č.Januškevičius lėktuve - naikintuve „LETOV“ Š20 pasiruošęs skristi

  Karo lakūnas vyr.ltn. Č.Januškevičius lėktuve - naikintuve „LETOV“ Š20 pasiruošęs skristi, 1925 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Č.Januškevičius nufotografuotas besėdįs lėktuvo Š20 (Šmoliko) atviroje kabinoje, matyti tik jo veidas ir galva pridengta pošalmiu ir taip pat skridimo akiniais, esančiais ant kaktos. Lėktuvas Š20.57 nufotografuotas stambiu planu iš šono ir matyti jo liemens kairysis bortas su užrašu: „Š20.57“.Taip pat matoma uždažyta tamsi juosta juosianti lėktuvo liemenį, posūkio vairas su uždažytu ant jo Vyčio kryžiumi (balta spalva). Fone už lėktuvo matyti Linksmadvario angaras ir lėktuvo SVA-10 kairieji sparnai.

 • Karo lakūnas vyr.ltn. Č.Januškevičius ir mechanikai prie remontuojamo naikintuvo „LETOV“ Š20

  Karo lakūnas vyr.ltn. Č.Januškevičius ir mechanikai prie remontuojamo naikintuvo „LETOV“ Š20, 1925 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Č.Januškevičius nufotografuotas pilnu ūgiu, pasisukęs 45 laipsnių kampu kairėn, bestovįs lėktuvo „LETOV“ Š20 (Šmolik) priekyje; jis vilki baltais marškiniais, kariškomis uniforminėmis kelnėmis, specialiais batais. Lėktuvui Š20.57 nuimtas propelerio ir variklio apsauginės skardos. Prie Januškevičiaus  „Šmoliko“ triūsia penki mechanikai-motoristai. Nuotraukos antroje pusėje pieštuku užrašyta: „Pažvelki į Česlovą iš 40 metų / perspektyvos / J.P.“

 • Virš Kauno lėktuvu „LETOV“ Š20.57 atliekama aukštojo pilotažo figūra

  Virš Kauno lėktuvu „LETOV“ Š20.57 atliekama aukštojo pilotažo figūra, 1925 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Nuotraukoje matomas lėktuvas „LETOV“ Š20.57 (Šmolik), kuris atlieka aukštojo pilotažo figūrą yra užfiksuotas pakilęs vertikalioje padėtyje virš aerodromo, lėktuvas yra tolimo Neries vingio fone. Ant lėktuvo, aplink jo liemenį matoma uždažyta tamsi juosta, kuria buvo paženklintas Č.Januškevičiui priskirtas lėktuvas, todėl tikėtina, kad šiuo nufotografuotu lėktuvu figūravo Č.Januškevičius. Nuotraukoje matomos susiliejančios dvi didžiosios Lietuvos upės - Nemunas ir Neris, Kauno miesto panorama. Priekiniame plane apačioje matosi Linksmadvaris, statomas Universiteto pastatas, dalis aerodromo, Veiverių plentas.

 • Lėktuvas „LETOV“ Š20.57 skrenda virš Karo aviacijos parko

  Lėktuvas „LETOV“ Š20.57 skrenda virš Karo aviacijos parko, 1925 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Skrendantis 1200 metrų aukštyje lėktuvas „LETOV“ Š20.57 (Šmolik) nufotografuotas iš kairiojo šono ir viršaus, kryptis- iš dešinės į kairę. Ant lėktuvo, aplink jo liemenį matoma uždažyta tamsi juosta, kuria buvo pažymėtas Č.Januškevičiui priskirtas lėktuvas. Ant lėktuvo posūkio vairo ryškiai matomas Lietuvos karo aviacijos ženklas - baltas Vyčio kryžius. Nuotraukoje gražiai atsikleidžia karo aviacijos parko (A.Freda) ir Kauno priemesčio Šančių panorama. Matyti Nemuno vingis ir du tiltai per Nemuną (geležinkelio ir Panemunės). Nuotraukos antroje pusėje pieštuku užrašyta: „Ties savo namais 1200 metrų / aukštį / vingiuoja Nemunas, matyti / geležinis tiltas“.

 • Penkių naikintuvų „LETOV“ Š20 (Šmolik) junginys skrendantis virš A.Panemunės

  Penkių naikintuvų „LETOV“ Š20 (Šmolik) junginys skrendantis virš A.Panemunės, 1925 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Naikintuvų „LETOV“ Š20 (Šmolik) junginys matomas kamuolinių debesų fone. Skrendančio junginio kryptis - iš dešinės į kairę. Kairiame lėktuve prie vedančiojo tuo metu skrido karo lakūnas Č.Januškevičius, nes šis lėktuvas pažymėtas tamsia juosta uždažyta aplink liemenį. Nuotraukoje pro debesis matyti Nemuno vingis prie A.Panemunės, A.Panemunės šilas. Nuotraukos antroje pusėje pieštuku užrašyta: „Virš Panemunio“.

 • Rodomi įrašai nuo 7969 iki 7980
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 676