Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Vokiečių naikintuvas Bf 109D, po priverstinio nutūpimo atvežtas į Kauno aerodromą

  Vokiečių naikintuvas Bf 109D, po priverstinio nutūpimo atvežtas į Kauno aerodromą, 1939 m. rugsėjis

  Nežinomas fotografas

  Lenkų priešlėktuvininkų pamuštą naikintuvą Messerschmitt Bf 109D, kuris nusileido prie Vištyčio, apžiūrinėja 5 Karo aviacijos kariai. Kairėje, už dviejų, atokiau stovinčių karių matosi Fizikos ir Chemijos rūmai. Blizgi, su baltais laukeliais. Reversinėje pusėje yra mėlynas antspaudas „EDMUNDO JASIŪNO / BIBLIOTEKA IR ARCHYVAS / NR....“.

 • Apgadintas po priverstinio nutūpimo vokiečių naikintuvas Bf 109D Kauno aerodrome

  Apgadintas po priverstinio nutūpimo vokiečių naikintuvas Bf 109D Kauno aerodrome, 1939 m. rugsėjis

  Nežinomas fotografas

  Lenkų priešlėktuvininkų pamušto naikintuvo Messerschmitt Bf 109D, kuris nusileido prie Vištyčio, kabiną apžiūrinėja 6 kariai. vaizdas neryškus. Blizgi, su baltais laukeliais. Reversinėje pusėje yra mėlynas antspaudas „EDMUNDO JASIŪNO / BIBLIOTEKA IR ARCHYVAS / NR....“.

 • Sklandytuvų statytojas Domininkas Butkus prie savo namo

  Sklandytuvų statytojas Domininkas Butkus prie savo namo, 1973 m.

  Nežinomas fotografas

  Prie vienaukščio namo pozuoja du vyrai. Kairėje stovi Pijus Gudelevičius, dešinėje – Domininkas Butkus sklandytuvų statybos Argentinoje pradininkas. Pusiau blizgi. Reversinėje pusėje yra mėlynas užrašas rašalu su juodais prierašais tušinuku „Domininkas Butkus ( prierašas „(dešinėje)“) / „Sklandytuvų statytojas) su / Laiko atstovu Pijum Gudelevičiu. / (prie jo (prierašas „D. Butkaus“) namo Villa Rumipal, Cordoba) / (prierašas „1973 m. nuotrauka, atsiųsta „Laiko“ / atstovo P. Gudelevičiaus“).

 • Argentinos ministerijos inspektorius, patikrinęs Butkaus pagamintą sklandytuvą

  Argentinos ministerijos inspektorius, patikrinęs Butkaus pagamintą sklandytuvą, 1935 m.

  Nežinomas fotografas

  Mokomojo sklandytuvo atviroje kabinoje pozuoja Argentinos susisiekimo ministerijos atsiųstas inspektorius išbandęs Pijaus Butkaus pastatytą sklandytuvą. Blizgi, su baltais laukeliais. Ant dešiniojo laukelio perfotografavimo data „FEB • 71“.Reversinėje pusėje yra mėlynas užrašas su juodu ištaisymu tušinuku „Po sklandytuvo išbandymo. / Sėdi technikas čekas. / (Dominyko (ištaisyta – „y“ pakeista „in“) Butkaus Argenti- / noje pastatytas sklandytuvas)“.

 • Lietuviai prie „Lietuvių namų“ Adelaidėje

  Lietuviai prie „Lietuvių namų“ Adelaidėje, ~1967 m.

  Nežinomas fotografas

  Priešais Adelaidės Lietuvių namų įėjimą pozuoja ant kėdžių sėdinčios moterys ir stovintys vyrai. Blizgi, su baltais laukeliais..Reversinėje pusėje yra  užrašas „Prie Adelaidės Lietuvių Namų  / c 1967 m / Daugelis iš jų jau su šiuo / pasauliu atsisveikino“.

 • Vokiečių gamybos mokomasis lėktuvas Albatros B.II, borto Nr. 2128 Kauno aerodrome

  Vokiečių gamybos mokomasis lėktuvas Albatros B.II, borto Nr. 2128 Kauno aerodrome, ~1919 m.

  Nežinomas fotografas

  Mokomojo lėktuvo Albatros B.IIa vaizdas iš užpakalio ir dešinės, po variklio gaisro. Lėktuvą apžiūrinėja neatpažintas asmuo. Ant lėktuvo matosi 1918 metų pradžios modelio vokiški atpažinimo ženklai. Ant liemens šono užrašas „B.II.a. 2128/17 J.d.Flz Abt.D.Gr.V“. Blizgi. Reversinėje pusėje yra  užrašas „ALBATROS B.II“.

 • Pasaulinės sklandymo varžybos

  Pasaulinės sklandymo varžybos, 1974 m.

  Nežinomas fotografas

  Perspektyvinis vaizdas iš oro. Bendras aerodromo vaizdas. Matosi statiniai, orlaiviai, automobiliai, priekabos, žmonės. Pusiau blizgi, su baltais laukeliais. Reversinėje pusėje yra  užrašas „Pasaulinės sklandymo varžybos Waikerie, Pietų Australijoj, 1974m? / Jonas Pyragius dalyvavo kaip vertėjas“ bei du violetiniai antspaudai „Murray-Vale Studio / WAIKERIE, S.A. 5330 / Phone Wke. 295“ ir „COPYRIGHT RESERVED“.

 • D. Butkaus sklandytuvo krikštynų vakarienė

  D. Butkaus sklandytuvo krikštynų vakarienė, 1935 m.

  Nežinomas fotografas

  Už vaišių stalo sėdi 9 vyrai su sklandytuvo bandytoju vidury. Už jų stovi dar trylika. Sklandytuvo statytojas Domininkas Butkus – antras iš kairės. Pusiau blizgi, su baltais laukeliais viršuje, kairėje ir apačioje. Reversinėje pusėje yra juodas užrašas „Sklandytuvo krikštynų vakarienė. / Antras iš kairės stovi D. Butkus / Stalo gale (viduryje, tamsia eilute, juodais ūsais) – čekas technikas, / išbandytojas sklandytuvo“.

 • E. M. Laird ir Jimmy Doolitle prie lėktuvo „Super Solution“

  E. M. Laird ir Jimmy Doolitle prie lėktuvo „Super Solution“, 1931 m.

  Nežinomas fotografas

  Emilis Metju Lairdas linki sėkmės Džeimsui Haroldui Dulitlui, sedinčiam lenktyninio lėktuvo „Laird LC-DW500 Super Solution“ kabinoje. Blizgi, su baltais laukeliais. Reversinėje pusėje yra juodas užrašas „Istorinė nuotrauka“ ir mėlynas užrašas (anglų kalba) „BEST OF LUCK in Ashburn Field (4500W. 83rd street, / Chicago, Ill), Matty Laird had his ship / (E. M. Laird Airplene Company) / In the cockpit of Super Solution is Jimmy Doolittle. / Picture was taken in 1931.“

 • Konstruktorius Petras Motiekaitis prie savo sklandytuvo Moti-2

  Konstruktorius Petras Motiekaitis prie savo sklandytuvo Moti-2, 1953 m.

  Nežinomas fotografas

  Petras Motiekaitis pozuoja aerodromo pievoje, prie mokomojo sklandytuvo Moti-2, pastatyto Šiaulių sklandytojų būreliui. Blizgi, su baltais laukeliais. Reversinėje pusėje yra mėlynas užrašas  „Konstruktorius/ P. Motiekaitis prie / savo sklandytuvo / Mo-2 (1953) / Urbietis (savininko parašas)“.

 • Grupė sklandytojų, Šiaulių sklandymo būrelio branduolys

  Grupė sklandytojų, Šiaulių sklandymo būrelio branduolys, 1953 m.

  Nežinomas fotografas

  Pievoje, prie mokomojo sklandytuvo Moti-2, stovi, iš kairės: Viktoras Urbietis, Petras Motiekaitis, Stasys Žiburys,Leonardas Kišerauskas. Blizgi, su baltais laukeliais. Reversinėje pusėje yra mėlynas užrašas  „1953 / Šiaulių sklandymo būrelio / branduolys iš kairės į dešinę / 1) Urbietis V. / 2) Motiekaitis P. + / 3) Žiburys S. + / 4) Kišerauskas / Pastaba: su kryželiu pažymėti / jau mirę.“

 • Sklandytuvas Moti-2 aerodrome

  Sklandytuvas Moti-2 aerodrome, 1953 m.

  Nežinomas fotografas

  Aerodromo pievoje stovi mokomasis sklandytuvas Moti-2. Vaizdas iš užpakalio ir dešinės. Blizgi, su baltais laukeliais. Reversinėje pusėje yra mėlynas užrašas  „Mo-2 / Urbietis (savininko parašas)“.

 • Rodomi įrašai nuo 7513 iki 7524
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 676