Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • G. Končiaus „Antis“ iš priekio.

  G. Končiaus „Antis“ iš priekio., XX a. 9 deš. I p.

  Valerijus Gvozdas

  Pirmajame plane - „Antis". Vaizdas iš kairės ir priekio. Tolumoje matosi kairiajame krašte lengvieji automobiliai bei pastatai. Vaizdinė pusė blizgi, su baltais laukeliais. Vaizdinė dalis apvedžiota juodo tušo rėmeliu.

 • Visasąjunginio konkurso laureatai – skraidyklių konstruktoriai.

  Visasąjunginio konkurso laureatai – skraidyklių konstruktoriai., XX a. 9 deš. II p.

  Valerijus Gvozdas

  Visasąjunginio konkurso laureatai - skraidyklių konstruktoriai: A. Liekis, G. Končius, Č. Kišonas ir R. Liekis. Už jų matosi Gintauto Končiaus lėktuvėlis „Antis“. Vaizdinė pusė blizgi, su baltais laukeliais. Vaizdinė dalis apvedžiota juodu tušu. Nugarinėje pusėje yra užrašas pieštuku – „5 rb.“.

 • Kėdainių kultūrtechnikos mokyklos statybos laboratorija

  Kėdainių kultūrtechnikos mokyklos statybos laboratorija, XX a. 4 deš.

  Nežinomas fotografas

  Matosi maketai: stogo gegnių, vandens malūnų ir įvairių kitų įrenginių. Vaizdinė pusė blizgi. Nugarinėje pusėje yra : atspausdintas atvirlaiškio blankas, su „Agfa“ logotipu ir užrašas pieštuku „Statybos lab.“

 • Durpynų kultūrinimas

  Durpynų kultūrinimas, 1934 m.

  Nežinomas fotografas

  Priekiniame plane matosi iškastas griovys, kurio abiejose pusėse stovi grupė žmonių. Tarp jų matosi kulturtechnikai mokiniai ir dėstytojai. Vaizdinė pusė pusiau blizgi. Nugarinėje pusėje yra atspausdintas atvirlaiškio blankas, bei užrašas juodu rašalu „Durpynų / Kultūrinimas / Klaipėdos krašte / Šilutės apskr. / 1934 - VI. . . . .“

 • Kultūrtechnikai praktikantai pas kultūrtechiką Adamavičių

  Kultūrtechnikai praktikantai pas kultūrtechiką Adamavičių, 1928 m.

  Nežinomas fotografas

  Nuotraukoje grupė kultūrtechnikų praktikantų, centre sėdi kultūrtechnikas Adamavičius. Vaizdinė pusė pusiau matinė. Nugarinėje pusėje yra atspausdintas atvirlaiškio blankas ir užrašas pieštuku – „Praktikantai pas kult. / Adamavičių Radvilišky prie / Beržės up. 1928 m. / K. Urba“.

 • Kėdainių kultūrtechnikos mokyklos mokiniai aplanko pavyzdinį ūkį

  Kėdainių kultūrtechnikos mokyklos mokiniai aplanko pavyzdinį ūkį, 1929 m.

  Nežinomas fotografas

  Grupė mokinių prie namo. Kitoje nuotraukos pusėje yra užrašas pieštuku „Kėd. Aukšt. / Kultūr. Mokyklos / mokiniai aplankė / pavyzdingą ūkį Klaipė- / dos krašte 1929 m. rugsėjo 19 d. / K.Urbos" ir apvestas apskritimu skaičius „15“.

 • Grafo Zubovo malūno tvenkinys ant Dubysos upės

  Grafo Zubovo malūno tvenkinys ant Dubysos upės, 1931 m.

  Nežinomas fotografas

  Grupė žmonių ant užtvankos, trys žmonės stovi vandenyje, po užtvanka. Vaizdinė pusė pusiau blizgi. Nugarinėje pusėje yra atspausdintas atvirlaiškio blankas, bei užrašai – juodu rašalu – „Zubovo malūno / tvenkinys ant Dubysos / upės. 1931-V-13 d. / K. Urba“ ir pieštuku – „K Urbos / Netol sku..., ...“

 • Kėdainių kultūrtechnikos mokyklos trečiojo kurso mokiniai su auklėtoju inžinieriumi R. Vaitkevičiumi

  Kėdainių kultūrtechnikos mokyklos trečiojo kurso mokiniai su auklėtoju inžinieriumi R. Vaitkevičiumi, 1930-10-04

  Nežinomas fotografas

  Auklėtojas inžinierius R. Vaitkevičius stovi 4-tas iš dešinės. 5-tas iš dešinės – buvęs, po karo, melioracijos valdybos viršininkas Matulionis. Vaizdinė pusė pusiau blizgi, su baltais laukeliais. Nugarinėje pusėje yra : atspausdintas atvirlaiškio blankas ir užrašas juodu rašalu „III-čio kurso mokiniai / su auklėtoju inž. R. Vaitkevi- / čiu priešaky stovi šale / mokyklos rūmų prie parko / 1930-X-4 d.“

 • Kultūrtechnikai braižykloje

  Kultūrtechnikai braižykloje, 1936 m.

  Nežinomas fotografas

  Iš kairės sėdi: Stuoka, Kvedaravičius, Šurna, Montvila, Nisteris, Kšeškauskas. 2-oje eilėje 3-čias iš kairės – Urba. Vaizdinė pusė pusiau blizgi. Nugarinėje pusėje yra atspausdintas atvirlaiškio blankas su žyma „K“ ir užrašai pieštuku „Urbos“, bei juodu rašalu  „1936 m. kultūrtechni- / kai „teisininkų“ 16 kambary / Kaune braižykloj.“

 • Kultūrtechnikumo mokinių ekskursija po Klaipėdos kraštą

  Kultūrtechnikumo mokinių ekskursija po Klaipėdos kraštą, 1931 m.

  Nežinomas fotografas

  Grupė žmonių motorinėje valtyje, ant valties yra dalis užrašo „Heydekrug K...“. Pirmas iš dešinės – inžinierius Vaitkevičius. Popierius žalsvos spalvos. Vaizdinė pusė blizgi. Kraštai figūriniai. Nugarinėje pusėje yra užrašas pieštuku „1931 m Šilutė inž. Vaitkevičius / Baigus mokyklą / Ekskursija“

 • Kultūrtechnikumo mokiniai atlieka laboratorinius darbus. Dirvožemio tyrimas

  Kultūrtechnikumo mokiniai atlieka laboratorinius darbus. Dirvožemio tyrimas, 1930 m.

  Nežinomas fotografas

  Trys mokiniai ima dirvožemio pavyzdžius, vienas su kastuvu, vienas rašo. Praveda darbus agronomai Sadūnas ir Ruseckas (trečias iš kairės ir antras iš dešinės). Vaizdinė pusė pusiau matinė. Nugarinėje pusėje yra : atspausdintas atvirlaiškio blankas su nomenklatūriniu numeriu „J. 9“ ir užrašas pieštuku „agr. Sadūnas / Ruseckas / Dirvožemio tyrimas / K. Urba / 1930 m.“

 • Kėdainių aukštesniosios kultūrtechnikos mokyklos atidarymas

  Kėdainių aukštesniosios kultūrtechnikos mokyklos atidarymas, 1927-10-03

  Nežinomas fotografas

  Prie pastato grupė žmonių. Pirmoje eilėje sėdi: iš kairės 3-čias generolas Šniukštas, 4-tas generolas Reklaitis, 6-tas kunigas dekanas Pranckaitis, 7-tas žemės ūkio ministras Aleksa, 9-tas profesorius Matulionis, 10-tas mokyklos direktorius Stanišauskas, 12-tas prof. Kolupaila. Paklijuota ant kartono. Kitoje pusėje yra užrašai : mėlynas, tušinuku –  „1927.X.3. / Nuotrauką 50-ties jubiliejaus proga / davė buvęs AKM kurjeris / Antanas Ribikauskas.“ ir neryškus (trintas ?) užrašas pieštu komentuojantis fotografijos turinį. Vaizdinė pusė pusiau matinė. Kartono vaizdinė pusė rusva, su įspaustu rudu, ornamentuotu rėmeliu.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 665