Paieškos kriterijai:

 
   
 • Socialistinės sandraugos šalių aukštojo pilotažo varžybų programa

  Socialistinės sandraugos šalių aukštojo pilotažo varžybų programa, 1983 m.

  Nežinomas autorius

  Iš Petro Rimanto Kundroto kolekcijos. Brošiūros viršelis blizgaus balto popieriaus, spalvotas. Pirmame viršelyje pavaizduotas raudoname stačiakampyje, baltame apskritime varžybų ženklas. Apačioje yra žalias užrašas lietuviškai ir rusiškai: „PROGRAMA / ПРОГPAMMA“. 32 numeruoti baltos spalvos puslapiai, susegti dvejomis metalinėmis kabėmis. Brošiūroje tekstai lietuviškai ir rusiškai, nespalvotos fotografijų reprodukcijos. Tekstai ir fotografijų reprodukcijos mėlyno rastro.

 • Socialistinių šalių aukštojo pilotažo varžybos Rumunijoje

  Socialistinių šalių aukštojo pilotažo varžybos Rumunijoje, 1980 m.

  Nežinomas autorius

  Dominuoja mėlyni tonai. Viduryje plakato pavaizduotas lėktuvas Z-20 apsivertęs skridime. Viršutinėje plakato dalyje kairėje FAI ženklai. Dešinėje Rumunijos aviacijos federacijos ženklas. Apačioje yra balti ir mėlyni užrašai rumunų k. Varžybos įvyko 1980 m. rugpjūčio 29 d. – rugsėjo 8 d. Rumunijoje, Streinicos ir Ploesti miestuose.

 • Socialistinių šalių aukštojo pilotažo varžybų emblemos projektas

  Socialistinių šalių aukštojo pilotažo varžybų emblemos projektas, 1983 m.

  Albinas Petras Purys

  Projektinis eskizas sumontuotas ant dviejų, lipnia juosta sujungtų kartono lapų.

 • Socialistinių šalių aukštojo pilotažo varžybų programa 1988 m.

  Socialistinių šalių aukštojo pilotažo varžybų programa 1988 m., 1988 m.

  Edmundas Ganusauskas

  Socialistinių šalių aukštojo pilotažo varžybų programa 1988 m. (lietuvių  kalba).  Leidinį sudaro 14 susegtų numeruotų lapų. Ant  viršelio pirmojo puslapio - baltos spalvos varžybų logotipas raudonos spalvos fone. Žemiau logotipo - baltos spalvos varžybų pavadinimas (rusų kalba).  Visuose leidinio puslapiuose esantys tekstai, iliustracijos, brėžiniai yra juodos spalvos.

 • Šokių vakaras Kauno Karo aviacijos karininkų Ramovėje

  Šokių vakaras Kauno Karo aviacijos karininkų Ramovėje, 1935–1937 m.

  Nežinomas fotografas

  Šokių vakaras Kauno karo aviacijos karininkų Ramovėje. Salėje matosi 17 karininkų ir 4 ponios. Salės centre matosi neatpažinta ponia marga suknele, Bronė Gustaitienė šokanti su neatpažintu karininku, Jonas Mikėnas šokantis su neatpažinta ponia, prie lango - dar viena neatpažinta pora. Salės krašte stovi mjr. Jonas .Adomaitis, kpt. Juozas Seliokas, kpt. Jonas Palėjus, trys neatpažinti karininkai, kpt. Alfonsas Svilas (nosine besišluostantis veidą), plk. Antanas Gustaitis (nosine besišluostantis veidą), trys neatpažinti karininkai, kpt.Antana Kutka, du neatpažinti karininkai. Kairėje, ant salės sienos matyti baltas Dariaus ir Girėno bareljefas. Fotografijos centre antrame plane matosi ant sienos kabanti veidrodis, baltų koklių su ornamentu šildymo sienelė, dešinėje - baltais rėmais įstiklinta siena su atitrauktomis užuolaidomis.Salės grindys - kvadratais išdėstytas parketas. Fotografija priklausė mjr.J.Mikėnui.

 • Soldin

  Soldin, 1938 m. (?)

  Gerardas Bagdonavičius

  Ant storo popieriaus lapo juodu tušu nupieštas paminklas „Lituanikos“ sudužimo vietoje 1936 metais pastatytas paminklas.  Apačioje juodu tušu užrašyta „SOLDIN / 1933. VII. 17“ ir „G. Bagdonavičius“. Nugarinėje pusėje yra užrašas pieštuku „Stepas Darius ir S. Girėnas / žuvo / lėktuvų katastrofoje / SOLDINE / Vokietija / 1933 / VII / 17 d.“ ir violetinis antspaudas. Priklausė Vytautui Povilui Jurkštui.

 • Soldino tragedija

  Soldino tragedija, 1976 m.

  Juozas Talandis

  Pavaizduotas oranžinis lėktuvas krentantis į mišką. Dešiniajame apatiniame kampe yra rudas užrašas „Talandis / 76“. Paveikslas įrėmintas. Rėmas medinis dažytas baltai.

 • Spalio revoliucijos demonstracija Ukmergėje, kurioje žygiuoja likviduoto Lietuvos aeroklubo sportininkai

  Spalio revoliucijos demonstracija Ukmergėje, kurioje žygiuoja likviduoto Lietuvos aeroklubo sportininkai, 1940-11-07

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Pro Šulevičiaus vaistinę (Kęstučio ir Vienuolyno gatvių kampe) žygiuoja vėliavnešys, apsirengęs skraidymų apranga, su dviem asistentėm. Juos seka kolona po šešis išsirikiavę sportininkai. Priekyje sklandytojos, už jų – 6 vaikinai su parašiutais, paskui juos – 18 demonstrantų su baltais pošalmiais ir gale – aviamodeliuotojai. Nugarinėje pusėje yra atspausdinti pilki logotipai „Agfa/L(upex)“ ir užrašas pieštuku – „Bendras vaizdas / visų 3 jų grupių parašiut / sklandytojų ir modelistų / dalyvavusių Spalių Revoliuc. / minėjimo iškilmėse.“. Iš Jono Dovydaičio rinkinio. Blizgi, su baltais laukeliais ir figūriniais kraštais.

 • Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas

  Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas, 1933–1935 m.

  Petras Jurgėla

  Iš Petro Rimanto Kundroto kolekcijos. „Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas“ yra antrasis (fotografuotas) leidimas. Knyga oranžinės spalvos storesnio popieriaus viršeliu. Pirmame viršelio puslapyje P. Garškaus medalio su lakūnų galvomis iš šono fotografijos reprodukcija ir užrašai rudos spalvos raidėmis: „Petras Jurgėla /Sparnuoti lietuviai /DARIUS /ir /GIRĖNAS". Ant nugarėlės: "Sparnuoti lietuviai DARIUS ir GIRĖNAS". Galiniame viršelyje medalio reverso fotografijos reprodukcija. Puslapiai baltos spalvos popieriaus. Yra 384 numeruoti puslapiai. Knygoje tekstai, nespalvotų fotografijų reprodukcijos.

 • Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas

  Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas, 1935 m.

  Petras Jurgėla

  Knygą 1992 m. iš JAV atsiuntė kaip dovaną muziejui Pranas Joga, perdavė Julija Jogaitė, gyvenanti Vaikupės g. 15-23, Klaipėdoje. Knyga atspausdinta ant balto popieriaus juodais dažais. Viršelis aptrauktas drobe, nudažytas oranžine spalva ir yra kietas. Viršelio dailininkas Mikas Šileikis. Ant pirmojo viršelio lapo stačiakampis rėmelis su 1 mm pločio dviguba juodos spalvos juosta. Rėmelio viduje, viršuje juodais dažais atspausdinta: „SPARNUOTI / LIETUVIAI“, viduryje apskritime piešinys su Dariaus ir Girėno, Lituanikos vaizdu, apačioje atspausdinta: „DARIUS / IR GIRĖNAS“. Knygos nugarėlėje atspausdintas knygos pavadinimas ir autoriaus pavardė. Antrojo viršelio lapo vidinėje pusėje apačioje juodu rašalu Klemenso Lovčiko ranka užrašyta: „Inv. Nr. 218“. Prieš titulinį lapą yra atspausdinta S. Girėno ir S. Dariaus prie Lituanikos nuotrauka, po ja – juodais dažais parašo faksimilės. Tituliniame lape atspausdintas tekstas: „Petras Jurgėla / SPARNUOTI LIETUVIAI / DARIUS IR GIRĖNAS / Jų gyvenimas ir pirmasis lietuvių skridimas / per Atlantą iš Amerikos Lietuvon / (su paveikslu ir 5 brėžiniais)“. Žemiau atspausdintas piešinys, po juo tekstas: „Čikaga / 1935“. Rinkinį statė VYTIES spaustuvė, klišes gamino „Hammersmith Engr. Co.", spausdino spaustuvė „John F. Cuneo Co.". Kaina 1,50 dolerio. Knygos pabaigoje atspausdinti Dariaus ir Girėno skridimo rėmėjai.

 • Sparnuoti vyrukai. Lakūnų portretai

  Sparnuoti vyrukai. Lakūnų portretai, XX a. 7 deš.

  Jonas Dovydaitis

  Iš Petro Rimanto Kundroto kolekcijos. Knygos antras leidimas. Knyga tamsiai mėlynos spalvos kietu blizgančiu viršeliu. Pirmame viršelio puslapyje, viršuje, baltame fone, mėlynomis raidėmis užrašas: „JONAS /DOVYDAITIS“. Žemiau sklandytuvo siluetas, apačioje melsvos ir baltos spalvos užrašai: „SPARNUOTI /VYRUKAI /LAKŪNŲ PORTRETAI“. Ant nugarėlės tokie pat užrašai kaip ir ant viršelio. Puslapiai baltos spalvos popieriaus, knygoje 316 numeruotų puslapių. Knyga iliustruota nespalvotomis fotografijų reprodukcijomis.

 • Sparnus jam davė Lietuva

  Sparnus jam davė Lietuva, 1993 m.

  Vytautas Dovydaitis

  Knyga atspausdinta ant balto popieriaus. Tiražas 5000 egz. Kaina sutartinė. Spausdino valstybinė spaustuvė „Raidė", Kaunas. Išleido Lietuvos technikos muziejaus leidykla „Plieno sparnai". Viršeliai ploni, oranžinės spalvos. Pirmame viršelio lape yra S. Dariaus nespalvota fotografijos reprodukcija (118 x 123 mm) prie lėktuvo, po ja – juodos spalvos dažais atspausdintas leidyklos „Plieno sparnai" ženklas, toliau tekstas: „Vytautas Dovydaitis / SPARNUS JAM / DAVĖ LIETUVA". Antrame viršelio lape, viršuje, dešinėje pusėje, nespalvota Vytauto Dovydaičio nuotrauka (77 x 65 mm), po ja - žurnalisto ir aviatoriaus biografija. Viršelio autorius ir fotografas Gytis Ramoška. Antrojo viršelio vidinėje pusėje Klemenso Lovčiko ranka juodu tušinuko tušu užrašas: „Inv. Nr. 240". Knygoje yra 97 numeruoti puslapiai. Tituliniame lape atspausdintas tekstas: „VYTAUTAS DOVYDAITIS / SPARNUS JAM / DAVĖ LIETUVA / (KARO LAKŪNAS STEPONAS DARIUS)". Žemiau užrašas: „LIETUVOS TECHNIKOS MUZIEJUS / Leidykla „PLIENO SPARNAI".

 • Rodomi įrašai nuo 6013 iki 6024
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 566