Paieškos kriterijai:

 
   
 • Volelių įvorė

  Volelių įvorė, 1959 m.

  Balys Karvelis

  Ant balto braižomojo popieriaus lapo paprastu pieštuku yra nubraižytas sklandytuvo „BK-6 Neringa“ detalės išilginis pjūvis. Brėžinys – aprėmintas. Apatiniame brėžinio rėmelio kampe yra dalinai užpildytas štampas. Jo skiltyse yra įrašyti: konstruktorius – Balio Karvelio parašas, brėžinio pavadinimas – „Įvorė rolikų“, brėžinio numeris – „BK-6-0189“, gaminio medžiaga – „Bronza“, mastelis – „M 2:1“. Viršutiniame brėžinio kampe yra nurodyta detalės paviršiaus apdirbimo tikslumo glotnumo klasė.

 • Volelių laikiklis

  Volelių laikiklis, 1959 m.

  Balys Karvelis

  Ant balto braižomojo popieriaus lapo paprastu pieštuku yra nubraižytos trys sklandytuvo „BK-6 Neringa“ detalės projekcijos. Brėžinys – aprėmintas. Apatiniame lapo rėmelio kampe yra dalinai užpildytas štampas. Jo skiltyse yra įrašyti: Balio Karvelio parašas, data – „12/VI-59“, brėžinio pavadinimas – „Rolikų laikiklis“, brėžinio numeris – „BK-6-0169“, gaminio medžiaga – „Plienas 3“, mastelis – „M 1:1“.

 • Vorkutos politinių kalinių atsiminimai

  Vorkutos politinių kalinių atsiminimai, 1998 m.

  Juozas Krasauskas

  Knyga atspausdinta ant balto popieriaus juodais dažais, iliustruota nespalvotomis fotografijų reprodukcijomis. Viršeliuose melsvai žydra fotografijos reprodukcija, jie kieti. Pirmame viršelio puslapio dešiniajame kampe žydrame fone atspausdinta smulkiu šriftu: „GENOCIDAS IR“, toliau iš apačios į viršų: „REZISTENCIJA“, atspausdintas durklas lange, toliau stambiu šriftu: „Vorkutos“, smulkesniu šriftu: „politinių kalinių atsiminimai“ ir maža tremtinių fotografijos reprodukcija Sibire. Tituliniame lape juodais dažais stambiu šriftu atspausdinta: „Vorkutos / politinių / kalinių / atsiminimai“, smulkiu šriftu: „LIETUVOS / GYVENTOJŲ / GENOCIDO IR / REZISTENCIJOS / TYRIMO / CENTRAS / VILNIUS / 1998“. Dailininkas A. Žvilius, redaktorė A. Venskevičienė, maketavo M. Žvilius, išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras. Knygos kaina sutartinė. Antrame priešviršelio puslapyje mėlynu tušinuko tušu Klemenso Lovčiko ranka užrašyta: „Inv. Nr.328“.

 • Vyksta lauko (šaudymo) pratybos

  Vyksta lauko (šaudymo) pratybos, XX a. 3 deš. I p.

  Nežinomas autorius

  Fotografijoje yra užfiksuotas Lietuvos karo aviacijos lauko (šaudymo) pratybų momentas. Tolumoje, ant aukštumos, yra išsidėstę keletas grupių pratybų dalyvių ir stebėtojų, matosi pratybų vadavietė, betoninis bunkeris. Fotografijos apačioje matosi dalis betoninio bunkerio. Matinė fotografija yra užklijuota ant popierinio pagrindo, kuris priklijuotas prie albumo lapo

 • Vyr. inž. J.Jonikas prie fontano konstrukcijų liekanų ruošiant paminklo Dariui ir Girėnui vietą

  Vyr. inž. J.Jonikas prie fontano konstrukcijų liekanų ruošiant paminklo Dariui ir Girėnui vietą, 1992 m.

  Grigalius Majorovas

  Vyr. inž. J.Jonikas prie fontano konstrukcijų liekanų ruošiant paminklo Dariui ir Girėnui  vietą. Viršuje - ekskavatorius, kairiau jo - J.Jonikas, dešinėje  - L.Grickevičius. Kitoje nuotraukos pusėje juodos spalvos užrašas tušinuku:  "Iš buvusio fontano beliko / tik skalda ir armatūros li- / kučiai. Fontanas jau ardant / pasirodė, kad baigė savo / gyvenimą, nes visos ko- / munikacijos surudiję ir iš- / puvę. Aukščiau stovi Kauno Akcin. / Bendr. Vyr. Inž. Justinas / Jonikas. / 1992 rugpiūčio pabaiga"

 • Vyr. psk.V.Šupinis ligoninėje

  Vyr. psk.V.Šupinis ligoninėje, 1934 m.

  Nežinomas fotografas

  Vyr. psk.Vladas Šupinis ligoninėje guli baltai paklotoje lovoje. Virš lovos juodoje lentelėje užrašyta: "Karo Aviacijos vyr.pusk. / Pavardė Šupinis / Įstojo 1934-IV-25."Kairiau lovos, už baltos spalvos spintelės, stovi medicinos seselė. Ant spintelės - pamerktos gėlės ir radijo imtuvas (radijo taškas).

 • Vyr.architektas A.Paipalas prie paminklo Dariui ir Girėnui maketų

  Vyr.architektas A.Paipalas prie paminklo Dariui ir Girėnui maketų, 1992-06-09

  Grigalius Majorovas

  Vyr. architektas A.Paipalas prie paminklo Dariui ir Girėnui   maketų. Kairiajame kampe apačioje iš kairės į dešinę sėdi S.Gečas, J.Kėdainis, E.Ganusauskas. Centre - du paminklo maketai, dešinėje - Kauno sporto halėsteritorijos maketas. Kitoje nuotraukos pusėje yra juodos spalvos užrašas: "A.Paipalas / Kauno Urbanistikos ir / Architektūros / Vyr. Inžinier. (nubraukta) Architektas / Kauno Architektų namai. / 1992 birželio 9d."

 • Vyr.inž.J.Šlapikas prie paminklo Dariui ir Girėnui maketų

  Vyr.inž.J.Šlapikas prie paminklo Dariui ir Girėnui maketų, 1992-06-09

  Grigalius Majorovas

  Vyr.inž.J.Šlapikas prie paminklo Dariui ir Girėnui   maketų. Kitoje nuotraukos pusėje yra juodos spalvos užrašas: "Jonas Šlapikas/ Kauno Ritualinių gaminių / įmonės vyr.inžinierius / Pagrindinis asmuo organizuo- / jant granito akmens apdirbimą / paminklui / 1992"

 • Vyresnysis leitenantas Jonas Pyragius

  Vyresnysis leitenantas Jonas Pyragius, ~1924 m.

  Nežinomas fotografas

  Apsirengęs paradinę, 1923 metų modelio uniformą pozuoja šarvuočių rinktinės vyresnysis leitenantas Jonas Pyragius. Vaizdas iš priekio visu ūgiu. Matinė, rusvai tonuota. Nugarinėje pusėje atspausdintas atvirlaiškio blankas su gamintojo ženklu „(du sukryžiuoti kalavijai) Br w 519 (?)k“. Fotografiją muziejui atsiuntė Ona Dalia Pyragiūtė-Gordon.

 • Vytautas Dovydaitis 1936 metais

  Vytautas Dovydaitis 1936 metais, 1936 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Vytauto Dovydaičio portretas iš priekio ir apačios, iki krūtinės. Fonas lygus, pilkas. Nugarinėje pusėje yra violetinis antspaudas „26“. Iš Jono Dovydaičio rinkinio. Pusiau blizgi, su baltais laukeliais.

 • Vytautas Dovydaitis 1936 metais

  Vytautas Dovydaitis 1936 metais, 1936 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Vytauto Dovydaičio portretas pusiau profiliu iš dešinės, iki krūtinės. Švarko atlape matosi sklandytojo ženklelis. Fonas lygus, pilkas. Nugarinėje pusėje yra violetinis antspaudas „39“. Iš Jono Dovydaičio rinkinio. Pusiau blizgi, su baltais laukeliais.

 • Vytautas ir Ranka Valteriai prie apvalaus stalo savo sode

  Vytautas ir Ranka Valteriai prie apvalaus stalo savo sode, 1930 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Vytautas ir Ranka Valteriai prie apvalaus stalo savo sode sėdintys ant ažūrinių suolų su atlošais. Vyr. ltn. Vytautas Valteris su kasdienine uniforma, vienplaukis, vartantis ant stalo padėtą laikraštį. Ranka sėdi kitoje stalo pusėje, apsirengusi šviesia su tamsiomis gėlėmis suknele.  Antrame plane, kairėje matosi medžio kamienas, toliau - dalis medinio pastato su trijų dalių langais. Reversinėje pusėje  yra užrašai mėlynos spalvos - „Vytautas ir Ranka / savo sode / A Freda / Kaunas" ir raudonos spalvos - „Valteriai / 1930 m.  /  — Ach geri buvo laikai / ir laimingi —". Priklausė Vytautui Valteriui

 • Rodomi įrašai nuo 6013 iki 6024
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 512