Davetas Dulaitis

Vardas Davetas
Pavardė Dulaitis
Profesija aviatorius, korespondentas, konstruktorius
Gimimo data 1922-04-24

Išsami biografija

1935 m. pradėjo domėtis aviacija, statyti aviamodelius ir įstojo į „Aušros" berniukų gimnazijos aviacijos būrelį. Vėliau, Aušros tunto 5-toje kunigaikščio Margirio draugovėje, suorganizavo oro skautų skiltį. Baigė LAK aviomodelistų kursus.

1939 m. dalyvavo oro skautų sklandymo stovykloje Zarasuose, kur įsigijo sklandytojo „A" piloto ženklelį. Iki 1942 m. sklandė Pažaislyje. Tapęs sklandytoju, D.Dulaitis kartu ėmė specializuotis kambarinių ir skalinių aviomodelių srityje.

1939–1942 m. dalyvavo visose kambarinių modelių varžybose Lietuvoje.

Pasibaigus II-am pasauliniam karui. Davetas atsidūrė Hanau pabėgėlių stovykloje. Čia jis suorganizavo oro skautų „Dariaus ir Girėno" vardo draugovę ir buvo jos draugininku iki išvažiavimo į JAV, 1949 metais.

JAV trumpai gyveno prie Niujorko, o 1955 m. persikėlė į Detroitą, kur įsteigė oro skautų draugovę.

1957 m. pradėjo mokytis skraidyti Detroito Wayne aerodrome.

1959 metų lapkričio mėn. išlaikė egzaminus ir gavo lakūno licenciją. Jaunas lakūnas ir toliau lavinosi, tęsė skraidymus, nuomodamas lėktuvus.

1963 m. įsigijo nuosavą lėktuvą, vartotą Aeronca 7 AC. Jį palaikęs du metus, suremontavęs variklį, pardavė. Tada nupirko naujesnę Aeroncą. Tuo lėktuvu išmoko aukštąjį pilotažą, dalyvavo sportinės aviacijos sąskrydžiuose Amerikoje, atliko tolimų nuotolių skrydžius.

Aktyviai skraidė iki 1979 metų. Iš viso turėjo 4 nuosavus lėktuvus.

1982 m. išėjo į pensiją ir persikėlė gyventi į Floridą, JAV.

Aviacijos entuziastas lakūnas Dulaitis per savo gyvenimą pastatė daugybę aviamodelių, stendinių ir skraidančių. Jis, kaip Royal Oak aviamodelistų klubo narys, laimėjo daug pirmų vietų, trofėjų modelių varžybose Amerikoje.

Taip pat bendradarbiavo įvairių šalių aviamodelizmo, bei aviacijos istorijos žurnaluose. Daug rašė ir apie Lietuvos aviaciją. Palaikė ryšius su Lietuvos aviacijos muziejumi.

Dar gimnazijoje pradėjo rinkti aviacijos knygų ir periodikos biblioteką, kurioje iki pasitraukimo iš Lietuvos 1944 m. buvo keletas šimtų knygų ir keli tūkstančiai žurnalų įvairiomis kalbomis.

Vokiečiams 1941 m. okupavus Lietuvą, draugų padedamas, surinko visų Lietuvoje buvusių karo ir civilinių lėktuvų lietuvių mechanikų ir pilotų vadovėlius bei brėžinius.

D.Dulaitis paliko didelį, visą gyvenimą pildytą aviacijos archyvą-biblioteką, daug išspausdintų publikacijų įvairiose pasaulio šalyse.

 

Šaltiniai

„Davetas Dulaitis: pro memoria“, Plieno sparnai: Lietuvos aviacijos istorija 1919–1940 m., http://www.plienosparnai.lt/page.php?852 (žiūrėta 2015 m. gegužės 7 d.).